Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vaktmeister - ambulerande

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Vaktmeisteren kan komme heim til deg og hjelpe til med enkle, praktiske gjeremål, slik som mindre reparasjonar og vedlikehaldsarbeid. Du treng kanskje hjelp til å montere eller fjerne eit tekniske hjelpemiddel eller få installert ein tryggingsalarm.

Målgruppe

Du er eldre eller funksjonshemma og bur heime

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ikkje ei lovpålagd teneste.

___

Rettleiing - korleis få utført

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om vaktmeisterteneste, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Dersom ein annan søkjer på dine vegner, må vedkommande ha fullmakt.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Pleie- og hjelpetenesta
Telefon:37938651
Telefaks:37938659
Epost:vidar.johnsen@bykle.kommune.no
Postadresse:4754 Bykle
Besøksadresse:Bykle alders- og sjukeheim 4754 Bykle
Åpningstid:08.00-15.30

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-10 12:33