Kommunale vakttelefonar:

 • Vakttelefon vatn/avløp (døgnvakt): 913 31 510
 • Legevakt: 116 117 (Kvardagar mellom 15:30 og 08:00 samt helgar og helligdagar)
 • Legekontoret i Bykle: 37 93 86 70.  
 • Legekontoret på Hovden: 37 93 86 80
 • Kommuneveterinæren i Bykle og Valle vakttelefon: 909 33 139
 • Barnevernvakta: 38 07 54 00

Kommunale beredskapstelefonar:

Nasjonale vakttelefonar:

 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (gratis nødtelefon for barn og unge,kvardager mellom 15.00 og 08.00 samt helger og helligdagar)
 • Krisesenter for kvinner: 38 10 22 00
 • Krisesenter for menn: 913 66 524
 • Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196

Hjertestartarar finn du her (se også www.113.no):

 • Hovden grendehus (37 93 86 93)
 • Hovden Badeland (37 93 93 93)
 • Ørnefjell golfbane ( v/grønn årstid)
 • NAV i Bykle
 • Fjellgardane skule
 • Fjellgardane barnehage
 • Hovden reinseanlegg
 • Kommunelageret i Bykle
 • Bykle barnehage
 • Bykle samfunnshus
 • Bykle rådhus
 • Bykle alders- og sjukeheim
 • Bjåen Fjellstove og Fjellgard