Førehandsrøysting

Dato Stad Klokkeslett
Alle kvardagar
10.08 - 08.09
Bykle rådhus 09:00 - 14:00
Torsdag 24.08 Bykle rådhus 09:00 - 18:30
Laurdag 26.08 Bykle rådhus 15:00 - 18:00
Laurdag 02.09 Hovden grendehus 15:00 - 18:00
Torsdag 07.09 Bykle rådhus 09:00 - 18:30

Førehandsrøystinga på Bykle alders-og sjukeheim vert onsdag 30.8 frå kl 0900 

Om nokon har vanskar med å kome seg til røystestad av helseårsakar, så kan dei be om "ambulerande røysting". Det vil seie at valfunksjonærar kjem heim til dei å tar imot røystane. Det kan man be om fram til måndag 04.09. Ring 37 93 85 00 på kvardagar mellom 09:00 - 14:00.

Det går an å førehandsrøyste i alle kommunar uavhengig av kor man har røysterett. Man kan òg tidlegrøyste etter avtale frå 03.07.

Valdagen 11.09

På valdagen 11.09 kan man røyste på Hovden grendehus og Bykle rådhus frå kl 08:00 - 18:00
Hugs legitimasjon