www.bykle.kommune.no

Botsvatn - foto Sigrid Bjørgum

Botsvatn - foto Sigrid Bjørgum

Vannstand i Botsvatn

På grunn av reparasjonsarbeid har Otteraaens Brugseierforening fått løyve av NVE til å senke vannstanden i Botsvatn med 10 meter ekstra i høve til sommarvannstand fram til 31.08.21.

Publisert