Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Plankart Gåttstøyl Caravancamp

Plankart Gåttstøyl Caravancamp

Varsling om oppstart av reguleringsplanarbeid - detaljplan for "Gåttstøyl Caravanplass

Det er frå tidlegare utarbeidd skisse til lokalisering av ny caravanplass for Hovden-området.  I mellomtida har Bykle kommune utarbeidd ny kommunedelplan for Hovden der konseptskissa for ein stor del er innarbeidd.  På den bakgrunn skal det utarbeidast detaljplan etter Pb §§ 12-8 og 12-3 for å heimle utbygging og realisering av ein caravanplass. 

Forslagsstillar og grunneigar er Uleberg ANS.

Planområdet samsvarar med føringane i kommuneplanen.  Tilkomst til caravanområdet er tenkt i frå vegen til Fjellparken.   
Du ser heile varslinga med tilhøyrande dokument her i høgre ramme.  

Kommunedelplan Hovden 2013 - 2025:  Overordna plan med heimelsgrunnlag for Gåttstøyl Caravan:
Kommunedelplan Hovden 2013 - 2025 - Vedtak

Kommunedelplan Hovden 2013 - 2025 - Plankart

Kommunedelplan Hovden 2013 - 2025 - Planbeskrivelse

Plankart Gåttstøyl Caravancamp
Plankart Gåttstøyl Caravancamp

Meir informasjon

Publisert | Oppdatert 08. oktober 2014