Grunna den langvarige tørka, er det no minkande vasstand i Heitjønn.

Vi innfører derfor vatningsforbod frå kommunalt drikkevassnett i heile Bykle med umiddelbar verknad.  

Forbodet gjeld til ny melding kjem.