Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedtak for detaljregulering for FT6 og del av Hovdenut Alpint

Melding om vedtak

Kommunestyret i Bykle har i møte 01.03.2018 i samband med klagesakshandsaming fatta nytt vedtak for detaljregulering av FT6 og Hovdenut Alpint (planid 201401).

Dei viktigaste punkta som vart endra som følgje av klagesakshandsaminga, gjeld:

  • trafikktryggleik
  • presisering av mønehøgde 
  • ivaretaking av Gåttstøylbekken

Kommunestyrets vedtak kan påklagast innan 26.03.2018. Sjå fullstendig vedtak, saksframlegg, plandokument og vedlegg til saka under. 

Meir informasjon

Publisert | Oppdatert 02. mars 2018