Grunna manglande kunngjering og underretning om vedtaket av 17.11.2016 kan nå planvedtaket påklagas. 
Vedtaket kan påklagas til Bykle kommune. Klagefrist er 01.01.2018. 
Oppgjev saksnummer 17/1515, kva klaga gjeld, og grunngjeving for klaga.
Klaga skal sendast skriftleg til: 
Bykle kommune, SARVSVEGEN 14, 4754 Bykle eller til postmottak@bykle.kommune.no

Plankart kan sjåast her: Planinnsyn