Kommunedirekøren og kommuneoverlegen har i dag fatta vedtak om at utestader, serveringsstader og forsamlingsarenaer utan sitteplassar, skal legge til rette for at gjester og publikum kan halde minst ein meter avstand til andre gjester.