Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedteken detaljreguleringsplan for Hovden Høyfjellsenter

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2020, sak 89/20, detaljreguleringsplan for Hovden Høyfjellsenter. Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

 

Det vedtekne plankartet, føresegner, planomtale og andre sentrale dokument i saka er lagde ut på www.bykle.kommune.no
 

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 10. august 2020.

Meir informasjon

Publisert