www.bykle.kommune.no

Vedteken detaljreguleringsplan for Hovden Høyfjellsenter

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2020, sak 89/20, detaljreguleringsplan for Hovden Høyfjellsenter. Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

 

Det vedtekne plankartet, føresegner, planomtale og andre sentrale dokument i saka er lagde ut på www.bykle.kommune.no
 

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 10. august 2020.

Meir informasjon

application/octet-streamDetaljregulering for Hovden Høyfjellsenter, planid 201805. Melding om vedtak..DOCX 163 KB
application/octet-stream1-Særutskrift Detaljregulering av Hovden Høyfjellssenter, planID 201805. Slutthandsaming..DOCX 3.6 MB
application/octet-stream2-plankart - Høyfjellsenter_250620_A1-L.PDF 938 KB
application/octet-stream3-Planføresegner.DOC 101 KB
application/octet-stream4-Planbeskrivelse Hovden Høyfjellsenter.PDF 3.7 MB
application/octet-stream5-ROS-analyse.PDF 158 KB
application/octet-stream6-Kulturhistorisk registrering.PDF 11.9 MB
application/octet-stream7-Flaumsonekartlegging Hyttefelt Hovden V2.PDF 3.4 MB
Publisert