Bykle Kommune har utarbeidd vegnorm for å ivareta utforming av vegar i kommunen med tanke på trafikktryggleik, miljø, framkomelegheit, kommunalt vedlikehald og estetiske utformingar. Bykle Kommune har også eigen Trafikktryggingsplan og Parkeringsplan som skal følgjast.

Kriteriar og ansvarlege for snørydding finner du her

Feil og manglar kan meldast inn her