Kven bør ikkje ta PCR for å stadfeste positiv sjølvtest:

 • Du som har fått 3 vaksinedosar
 • Du som har fått to vaksinedosar og hatt covid-19 i løpet av dei siste tre månadane

Kven bør ta PCR:

 • Barn opp til 16 år 
 • Uvaksinerte
 • Personar i risikogrupper
 • Personar som ikkje har fått tre doser og trenger koronasertifikat

Har du symptomer, ta ein sjølvtest

 • Du kan få gratis sjølvtest frå kommunen om du har symptomar, ta kontakt med legekontoret/legevakt for å avtale utlevering.
 • Alle som testar positivt på sjølvtest skal i isolasjon i seks døgn og sjølv informere nærkontaktar. Informasjon om isolasjon på helsenorge.no

Er du nærkontakt utan symptomar, skal du følgje anbefalt testregime (Testing erstattar smittekarantene for nærkontaktar)

Registrering av positivt resultat på sjølvtest

 • Om du får positivt resultat på sjølvtest (testen syner at du har covid-19) ber vi om at du registrerar det.
 • For at vi skal halde oversikt over smittesituasjonen, er det viktig at flest mogleg registrerar positivt testresultat.
 • Du kan registrere det positive resultatet på; sjølvregistrering av positiv sjølvtest
 • Om du har D-nummer, ikkje har bankID, eller anna problem med registrering kan du ringe til legekontoret for manuell registrering.

Om sjølvtester og sikkerheit

 • Positive resultatar av sjølvtest er veldig sikre. Om testen viser at du er smitta, kan du rekne med at det er riktig.
 • Det er ingen smittvernfaglig grunn til å ta ein ny test for å stadfeste positivt resultat av en sjølvtest.

Utlevering av gratis sjølvtestar