Hovdenut Krossloskaret Vatnedalsdammen Sauesanking Tre reinsbukkar Haust 2014 Ørnefjell golfbane hull 8
Ruby Red

Konsert med Ruby Red & the Moonshine Brothers på Bykle hotell fredag 30. sept. kl. 21.00.

fredag 02.09.2016
Ruby Red & the Moonshine brothers spelte på Rekordfestivalen for 3 år sidan og er eit band med seks medlemer stort sett frå Aust Agder, men med tilhald i Oslo. Dei kjem innom Bykle i samban...
Sjukepleier

Ledig stilling som autorisert sjukepleier til legekontor - Vikariat

onsdag 21.09.2016
100% stilling - vikariat i perioden 01.11.2016  -  30.10.2017
Honorarfond

Honorarfond til folkemusikk

– ei tilskotsordning for alle lag, foreiningar, bedrifter og privatpersonar

onsdag 21.09.2016
FØREMÅL Føremålet med honorarfondet er å gjere folkemusikken i Setesdal kjent og høyrt, og å stimulere til aktivitet blant folkemusikkutøvarar, ikkje minst dei unge. Fondet kan dekke delar ...
Verneområda ved Hovden

Høyring av utkast til forvaltningsplan for verneområda ved Hovden

onsdag 21.09.2016
Verneområdestyret sender med dette forslaget til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernområde, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat ut på lokal og sentral høring. Høringa er op...
Svømming

Bassenget - Bykle samfunnshus

tysdag 20.09.2016
No startar vi opp med barne- og familiebadinga og vaksenbadinga.  Første gong i haust er onsdag 21. sept., så onsdagar framover. Barne- og familiebading kl. 16.30 – 18.00 Vaksenbading kl. ...
Lege

Legekontora i Bykle og på Hovden:

måndag 19.09.2016
OPNINGSTIDER Da vi har ei utfordring med omsyn til bemanning av legekontora  i Bykle og på Hovden, vil det frå veke 38 (19.09) og ut november vere slik: Bykle har ope: Måndag, tysdag o...
Gåttstøyl

Endring av detaljreguleringsplan for del av Gåttstøyl

måndag 12.09.2016
1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for endring av detaljreguleringsplan del av Gåttstøyl hyttefelt  Planutvalet i Bykle kommune vedtok 05.09.16 med heimel ...
Søterot

"Byklaren"

Bykle kommune si informasjonsavis

torsdag 08.09.2016
Byklaren - september 2016 
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS