Ved nok Nedfart mot Breive Bastogdalen Løypepreparering en tidlig morgen Strøkne løyper og sol Utsikt frå Galten HovdenTour 2015
Lege

Opningstider på legekontora

måndag 27.03.2017
Bykle legekontor:   (37938670) Torsdag:  Kl. 08:00 til kl.15:00 Hovden legekontor: (37938680)  Måndag, tysdag:  kl. 08:00  -  15:00 Onsdag kl. 09:00  -  15:00 Torsdag:  Stengt Fredag...
Bratland og Lien

Konsert med Annbjørg Lien og Sondre Bratland

fredag 24.03.2017
Fredag 31. mars kl. 19:30 i Fjellgardane kyrkje.  Dørene opnar kl. 19:00. Konserten markerar 60-års jubiléet til Fjellgardane kyrkje.   Inngong kr. 200.-. Barn / 16 år gratis.  Arr:...
Stilling ledig

Sjukepleiar fast 100% stilling

torsdag 16.03.2017
  PLEIE OG HJELPETENESTA Pleie- og hjelpetenesta omfattar heimebaserte tenester, alders- og sjukeheim (24 plassar) og arbeid med psykisk utviklingshemma. Vi har: Tid for bruka...
Stilling ledig

2 ledige stillinger som hjelpepleiar/helsefagarbeidar

1 x 22,5% fast og 1 x 15% fast stilling

torsdag 16.03.2017
PLEIE OG HJELPETENESTA Pleie- og hjelpetenesta omfattar heimebaserte tenester, alders- og sjukeheim (24 plassar) og arbeid med psykisk utviklingshemma. Vi har: •Tid for brukarane våre ...
Barnehage

Ledig stilling som barnehagelærar

fredag 10.03.2017
Til deg som ønskjer verdas viktigaste stilling, og som ønskjer å gjere barnehagetida til ein herleg start på livslang læring! I barnehagane i Bykle er det ledig vikariat som barnehagelærar i...
Folkehelseundersøkelsen

Ledig stilling som lærar i vaksenopplæringa

fredag 10.03.2017
Det er ledig ei 100% stilling som lærar i vaksenopplæringa, vikariat for skuleåret 2017 - 2018
Foto: Anders Martinsen fotografer

Ledige lærarstillingar frå hausten 2017

fredag 10.03.2017
Bykle kommune har to skular. Fjellgardane skule er ein rein barneskule med ca 45 elevar, Bykle barne- og ungdomsskule har ca 60 elevar. Det blir ledig stillingar frå 1. august 2017
Kraftutbygging

Revisjon av konsesjonsvilkåra for vasskraftutbyggingar i Otravassdraget.

måndag 20.03.2017
Kommunane langs Otravassdraget har saman planlagt å krevje revisjon av konsesjonsvilkåra gitt i samband med utbyggingar i Otra. Kommunane ber om innspel frå privatpersonar og interesseorg...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS