Fisketjørn Snart vinter Olabu Hovdenut Krossloskaret Vatnedalsdammen Sauesanking
Vann

Oppdatert melding om Bykle Vassverk

onsdag 19.10.2016
Vi har no kontroll på feilen ved Bykle Vassverk, og køyrer no anlegget i normaldrift att. For ordens skuld vil vi presisere at det ikkje har vært noko gale med vatnet som har blitt distribue...
Roy Lønhøiden

Kulturkafé i Bykle samfunnshus

måndag 17.10.2016
Onsdag 26. oktober kl. 18:00:  Konsert med Roy Lønhøiden.
Vaksine

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare

måndag 24.10.2016
Alle kvinner som er fødde i 1991 og seinare, får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit toårig vaksinasjonsprogram. Programmet startar ...
Utskifting av røyr

Utskifting av vassledning over Rv 9

måndag 17.10.2016
Oppdatert varsling - måndag 24. oktober:   Nytt tidspunkt for stenging av vatn til Flatastøylåsen og Gumpelia vert onsdag 26/10-2016 kl 09-17. Vi håpar å bli ferdige med utskifting av vassl...
eDialog

eDialog - sikker innsending av dokument til Bykle kommune

onsdag 19.10.2016
Å sende dokument via e-post kan vere ein usikker kanal, og kan i verste fall stoppast i spamfilter. Ved å nytte tenesta eDialog, opnar Bykle kommune for at du kan sende inn dokument via ein ...
Næringsfrukost

Invitasjon til næringsdrivande i Bykle kommune

onsdag 19.10.2016
Vi vil igjen invitere næringsdrivande i Bykle kommune til næringsfrukost, denne gongen på Hovden Fjellstoge. FREDAG 11. NOVEMBER KL. 08:00 - 10:00 Program: Næringssjefen ynskjer velko...
Kommuneplanen

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

måndag 17.10.2016
Kommunen får årleg tildelt ein «SMIL-pott» frå Fylkesmannen. Desse midlane kan nyttast til ulike tiltak i jordbruket, og formålet med slike tiltak er å ivareta natur- og kulturminneverdiar i...
Otera

Melding om feil og manglar på gatelys

måndag 17.10.2016
Det er inngått avtale mellom Otera og Bykle kommune.  Avtalen inkluderer driftsansvar, vedlikehald og feilretting på offentlig belysning i kommunen.   Det blir jamnlege sjekkrunder der Ot...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS