Vårtegn Vårtegn Natt og dag i Bjørnarå Ørnefjell golfbane hull 8 Vår Otra Canadagjess
Stilling ledig

Ledig stilling som barnehagelærar.

torsdag 15.06.2017
Eining barnehage Til deg som ønskjer verdas viktigaste stilling, og som ønskjer å gjere barnehagetida til ein herleg start på livslang læring!                                             ...
AAUF

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

torsdag 15.06.2017
"Utlysing av midler. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 10 mill kroner vinteren 2018.  Av dette vert det avsett inntil...
Stilling ledig

Ledige stillingar innan reinhald

tysdag 13.06.2017
Vi treng reinhaldarar! 100% fast stilling som reinhaldar er ledig frå 7.8.17. Arbeidsstad for tida er ulike eigedomar på Hovden 100% fast stilling som reinhaldar er ledig frå 14.8....
Digitalradio

Det digitale radioskiftet

måndag 12.06.2017
Er du klar for overgangen til digital radio?   For deg som bur i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland eller Sogn og Fjordane, blir NRK sine radiokanalar sløkt på FM 21. juni. De...
Skisentervegen 48

Arealplan Skisenterveien 48 - mindre endring

måndag 12.06.2017
Planutvalet i Bykle har i møte 22.05.17 vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Dyregrenda sørlege del (planid 200912) på Hovden.   Planendringa inneber deling av tomta i Skisenterveg...
Kommunelogo BK

Møte i planutvalet 12. juni

tysdag 06.06.2017
Då vi diverre har problem med innsynsløysinga vår, har vi lagt sakspapira til planutvalsmøtet her. Møteinnkalling og saker.   Rådmannen 
Søterot

"Byklaren"

torsdag 01.06.2017
Byklaren  - juni 2017  Her kjem Informasjon om toppturar, kurs å melde seg på, Setesdalsfestivalen, gudstenester, møte og sommarkonsertar og mykje anna!.  Du kan lese Byklaren her og bur...
Hovden Høyfjellshotell

Hovden Høyjellshotell - endring av vedtatt reguleringsplan. Høyring

torsdag 01.06.2017
Planutvalet i Bykle kommune vedtok i møte 22.05.17 at endringar for detaljregulering for Hovden Høyfjellshotell og Hovdestøylen (planid 201502) skulle leggast ut til høyring og offentleg ett...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS