Vårtegn Natt og dag i Bjørnarå Vatnedalsdammen Hegni friluftsområde Sauer på beite i fjellet Ørnefjell golfbane hull 8 Botsvatn
Sarvsfossen

Fast årleg arrangement: Slepp av vatn i Sarvsfossen

måndag 21.08.2017
Laurdag 26. august kl. 14:00  -  16:00 -  PROGRAM: Skarg Kraftstasjon er open frå kl. 12:30 til kl. 13:30 for interesserte! Frå kl. 14:00 begynner vatnet å renne over kanten i Sar...
Ungdom

Stipend 1. halvår - skuleåret 2017/2018

tysdag 15.08.2017
Ungdom og vaksne frå Bykle kommune som tek fulltidsstudie på vidaregåande-, høgskule- eller yrkesretta utdanning kan søkje om stipend. Ungdom under 18 år må vere registrert i Bykle kommun...
Sjukepleier

100% fast stilling som helsefagarbeider, ledig frå snarast

fredag 11.08.2017
PLEIE OG HJELPETENESTA Pleie- og hjelpetenesta omfattar heimebaserte tenester, alders- og sjukeheim (24 plassar) og arbeid med psykisk utviklingshemma. Lokalt KØH tilbod. Vi har: ...
Sjukepleier

100% fast stilling som sjukepleiar, ledig frå snarast

fredag 11.08.2017
PLEIE OG HJELPETENESTA Pleie- og hjelpetenesta omfattar heimebaserte tenester, alders- og sjukeheim (24 plassar) og arbeid med psykisk utviklingshemma. Lokalt KØH tilbod. Vi har: T...
Val 2017

KUNNGJERING - FØREHANDSRØYSTING 2017

Stortingsvalet 2017

onsdag 09.08.2017
I perioden 10. august til 8.september september er det førehandsrøysting  på Bykle rådhus kvar dag kl. 08:00 – 15:30 Laurdag 26/8 kl. 15:00 – 18:00 Onsdag 6/9 kl. 15:30 – 18:30 H...
Søterot

"Byklaren"

tysdag 01.08.2017
Her kjem august-nummeret av Byklaren.   Bur du i kommunen får du også Byklaren i postkassa om ikkje så lenge.
Bandtvang

Hugs bandtvangen!

måndag 31.07.2017
Me minner om at bandtvangen gjeld i heile kommunen frå 1. april til 15. oktober.  Dette inneber at alle hundar skal haldast i band eller vere forsvarleg inngjerda under heile perioden. Band...
Gravemaskin

Mange og store prosjekt på gang i Bykle kommune.

tysdag 25.07.2017
Fleire stader rundt omkring i kommunen kan du både se og høyre gravemaskinar i full sving.  Det er hektiske tider for Teknisk drift og eigedom som har ansvar for desse prosjekta: 1.   Ny ...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS