Color Line Tour Søstermarihand Vårtegn Vårtegn Natt og dag i Bjørnarå Vårtegn i Bjørnarå Vår
Ny brannbil

Setesdal Brannvesen IKS får ny brannbil i gåve av Gjensidigestiftelsen

torsdag 26.05.2016
Setesdal brannvesen IKS har motteke ein fullt utstyrt mannskapsbil (brannbil), inkl. utstyr, opplæring og 5-års serviceavtale av Gjensidigestiftelsen. Gåva har ein total verdi av kr 4,5, ...
Skatteetaten

Næringsrapport skatt

Nytt fra Skatteetaten i år:

torsdag 19.05.2016
Næringsrapport skatt er et av Skatteetatens prosjekter som arbeider med forenkling for næringslivet. Vår ambisjon er å redusere næringslivets administrative kostnader for innlevering av selv...
Lege

Legekontora i Bykle og på Hovden:

onsdag 18.05.2016
Informasjon om legevikarar og opningstider i perioden mai - august: Vikarar ved legekontora i perioden mai-august Det vil i perioden mai-august være redusert kapasitet i legetilbodet g...
Planprogram

Planprogram for kommuneplanen - høyring.

onsdag 18.05.2016
Planutvalet vedtok den 9.mai 2016 å legge planprogrammet ut på høyring. Planprogrammet er ein plan for korleis kommunen skal arbeide for å kome fram til endeleg vedtatt kommuneplan.    ...
Olav Holen

Kulturpris og utviklingsstipend 2016

onsdag 18.05.2016
Bykle kommune sitt Utviklingsstipend 2016. Stipendet vart også dette året delt med 15 000 kr. til Sindre Tveiten som driv med snowboard og 10 000 kr. til Audun Haugen som driv med sykling. ...
Løype

Frivillig løypebidrag - vinteren 2016

måndag 25.04.2016
Tusen takk for bidraget! Pr. 13. mai 2016 har vi mottatt kr. 992 750.- til drift av løypenettet vårt.  Ei oppdatert liste over innbetalingene ser du her og i høgre side. Det er framlei...
Søterot

"Byklaren"

Bykle kommune si informasjonsavis

tysdag 03.05.2016
Byklaren - mai 2016  Lag og foreningar, som er etablerte i kommunen, kan bruke Byklaren til å varsle om møte, aktivitetar og arrangement.  Informasjonen som du vil ha med, må sendast til ...
Barnehagen

Melding frå barnehagane

tysdag 03.05.2016
Barnehagane har inntak heile året, utanom juli månad.  Men vi oppmodar dei som treng barnehageplass i løpet av komande barnehageår (2016 - 2017), å sende inn søknad, eventuelt melding om det...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS