Målgang for stolte lokale syklister i 2012 Vårtegn Vårtegn Vår Canadagjess
Stilling ledig

9 ledige stillinger i Bykle kommune

måndag 29.05.2017
Her ser du alle stillingene som er lyst ledige. Dei er innafor:   Pleie- og hjelpetenesta Bykle barne- og ungdomsskule Vaksenopplæringa Barnehagen
Bykle

Postlista finn du her

onsdag 24.05.2017
Kommunen er inne i ein prosess med overgang til nytt sakshandsamingssystem.  Konvertering av det gamle systemet er diverre ikkje heilt på plass enno.   I samband med dette vil Innsynsmodule...
Frivilligfest

Bli med på "FRIVILLIGFEST"

måndag 22.05.2017
Hovden grendehus onsdag 7. juni kl. 16:30  Det blir lagt ned veldig mykje frivillig arbeid i Bykle, og denne kvelden vil me lage fest for å takke alle dykk som stiller opp! KVEN ER INVTE...
Lege

Opningstider for legekontor: Bykle og Hovden helsehus

tysdag 02.05.2017
På grunn av ombygging av heimen, blir opningstidene slik framover: 10/5 - 10/7   Legekontor på Hovden har ope.                                             10/7 – 24/7   Bykle legekon...
Søterot

"Byklaren"

tysdag 23.05.2017
Byklaren mai 2017 
Bykle

Bykle kommune innfører nytt sakshandsamingssystem

måndag 08.05.2017
Kommunen har i lenger tid, saman med resten av Setesdal, arbeidd med å bygge opp eit nytt sakshandsamingssystem. Onsdag 10. mai går vi i produksjon med det nye systemet. Me håpar at ov...
Samfunnsdel av Kommuneplan for Bykle

Kommuneplan for Bykle: Samfunnsdel til 1. gongs høyring.

onsdag 03.05.2017
Kommunestyret i Bykle har vedteke å legge ut samfunnsdelen av  "Kommuneplan for Bykle 2016 - 2026" til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn. Frist for å kome med innspel er 16. juni 201...
Bykle helsesenter

Utbygging på Bykle helsesenter

tysdag 02.05.2017
I år skal det opparbeidast tomt til nybygg og ny veg frå heimen og opp til vegen gjennom Tussefjell.   Arbeidet med tomta vil halde fram til sommarferien og det blir mykje støy og trafikk...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS