Fisketjørn Snart vinter Olabu Hovdenut Krossloskaret Sauesanking Tre reinsbukkar
Utskifting av røyr

Utskifting av vassledning over Rv 9

torsdag 27.10.2016
Oppdatert varsling - torsdag 27.oktober: «I går kveld kl 22:00 kom vatnet att til alle abonnentane i Flatestøylåsen og Gumpelia! Dette blei dessverre nokre timar seinare enn annonsera, grun...
Vann

Oppdatert melding om Bykle Vassverk

torsdag 27.10.2016
Vi har no kontroll på feilen ved Bykle Vassverk, og køyrer no anlegget i normaldrift att. For ordens skuld vil vi presisere at det ikkje har vært noko gale med vatnet som har blitt distribue...
Vaksine

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare

torsdag 27.10.2016
Alle kvinner som er fødde i 1991 og seinare, får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit toårig vaksinasjonsprogram. Programmet startar ...
eDialog

eDialog - sikker innsending av dokument til Bykle kommune

onsdag 19.10.2016
Å sende dokument via e-post kan vere ein usikker kanal, og kan i verste fall stoppast i spamfilter. Ved å nytte tenesta eDialog, opnar Bykle kommune for at du kan sende inn dokument via ein ...
Næringsfrukost

Invitasjon til næringsdrivande i Bykle kommune

onsdag 19.10.2016
Vi vil igjen invitere næringsdrivande i Bykle kommune til næringsfrukost, denne gongen på Hovden Fjellstoge. FREDAG 11. NOVEMBER KL. 08:00 - 10:00 Program: Næringssjefen ynskjer velko...
Kommuneplanen

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

måndag 17.10.2016
Kommunen får årleg tildelt ein «SMIL-pott» frå Fylkesmannen. Desse midlane kan nyttast til ulike tiltak i jordbruket, og formålet med slike tiltak er å ivareta natur- og kulturminneverdiar i...
Otera

Melding om feil og manglar på gatelys

måndag 17.10.2016
Det er inngått avtale mellom Otera og Bykle kommune.  Avtalen inkluderer driftsansvar, vedlikehald og feilretting på offentlig belysning i kommunen.   Det blir jamnlege sjekkrunder der Ot...
Søterot

"Byklaren"

Bykle kommune si informasjonsavis

torsdag 08.09.2016
Byklaren - oktober 2016 
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS