Blomar ved Byklestigen Natt og dag i Bjørnarå Vatnedalsdammen Sauer på beite i fjellet Ørnefjell golfbane hull 8 Bykle kyrkjebygd
Sjukepleier

Helsesøster - eitt års vikariat. 2. gangs utlysing

tysdag 26.07.2016
I perioden 15.08.16 til 31.08.17 har vi ledig ei 100% stilling som helsesøster.  Bykle kommune og Valle kommune har felles helseteneste med Bykle kommune som vertskommune. Helsetenesta i ...
Områdeplan

Områdeplan for Hovden sentrum

fredag 01.07.2016
NY 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring av områdeplan for Hovden sentrum Planutvalet i Bykle kommune vedtok 13.06.16 med heimel i PBL § 12-3, 12-10 og 12-11 ...
Bykle ser langt!

Kommuneplan for Bykle kommune 2016-2028.

fredag 01.07.2016
Kommuneplanen omfatter samfunnsdel og arealdel. Begge skal no reviderast. Kommuneplanen skal ivareta kommunale,regionale og nasjonale mål og interesser. Ut frå nasjonale forventingar til ...
Tett i tett

Styrevervregisteret - ny utgåve.

måndag 18.07.2016
For å styrke omdøme til kommunesektoren er det viktig å vere opne med kva for rollar einskildpersonar i kommunen, fylkeskommunen eller kommunale selskap har. KS sitt Styrevervregister er ...
Rulleskiløype

Ny rulleskiløype er snart klar - Hovden langrennsarena

onsdag 13.07.2016
På Hovden Langrennsarena har vanlege mosjonistar og skiløparane våre ved Hovden Skigymnas trent dagleg kvar einaste vinter i mange år.  Den nye rulleskiløypa, som straks er klar, blir ein...
Søterot

"Byklaren"

Bykle kommune si informasjonsavis

onsdag 13.07.2016
Byklaren - juli 2016 
imagesTL6O2F8H

Avvikling av ferie i kommunen

onsdag 15.06.2016
I perioden 04.07 til 08.08 er det mange tilsette som avviklar sin ferie.  Ringer du oss på førehand (37938500) får du vite om sakshandsamaren du ynskjer å kome i kontakt med har ferie eller ...
Prestekrage

Norskopplæring for arbeidsinnvandrarar

torsdag 16.06.2016
Oppstart er: Tysdag 23. august.   Undervisningsdagar:  Tysdagar kl. 17:30 -  20:30. Stad:  2. etg. på Hovdetun Pris: kr. 30.- pr. time + utgifter til arbeidsmateriell. Lærar:  Kristin Ra...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS