Vårtegn Søstermarihand Vårtegn Natt og dag i Bjørnarå Vårtegn i Bjørnarå Sauer på beite i fjellet Bykle kyrkjebygd
D3

Detaljreguleringsplan for KF8, Hovden Urban Natur. Detaljreguleringsplan for D3, Lys i Berget

fredag 01.07.2016
Detaljreguleringsplan for KF8, Hovden Urban Natur 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring av detaljreguleringsplan for KF8, Hovden Urban Natur. Kommunestyret...
Bykle ser langt!

Varsel om oppstart:Kommuneplan for Bykle kommune 2016-2028.

fredag 01.07.2016
Kommuneplanen omfatter samfunnsdel og arealdel. Begge skal no reviderast. Kommuneplanen skal ivareta kommunale,regionale og nasjonale mål og interesser. Ut frå nasjonale forventingar til ...
Områdeplan

Områdeplan for Hovden sentrum

fredag 01.07.2016
NY 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring av områdeplan for Hovden sentrum Planutvalet i Bykle kommune vedtok 13.06.16 med heimel i PBL § 12-3, 12-10 og 12-11 ...
NAV

Nye åpningstider NAV Bykle

onsdag 29.06.2016
Nye åpningstider ved NAV Bykle frå 01.07.16: Måndag          kl.  10 - 14 Tysdag            kl.  10 - 14 Torsdag          kl.  10 - 14 Kontoret betener timeavtalar onsdagar og fr...
Setesdal som berekraftig reisemål

Setesdal er offisielt eit berekraftig reisemål

torsdag 16.06.2016
Setesdal blei i forrige veke belønna med merket "Berekraftig reisemål" saman med tre andre destinasjoner:  Geilo, Inderøy og Svalbard. Innovasjon Norge uttalte:  "Setesdal samlar seg om sin...
Prestekrage

Norskopplæring for arbeidsinnvandrarar

torsdag 16.06.2016
Oppstart er: Tysdag 23. august.   Undervisningsdagar:  Tysdagar kl. 17:30 -  20:30. Stad:  2. etg. på Hovdetun Pris: kr. 30.- pr. time + utgifter til arbeidsmateriell. Lærar:  Kristin Ra...
imagesTL6O2F8H

Avvikling av ferie i kommunen

onsdag 15.06.2016
I perioden 04.07 til 08.08 er det mange tilsette som avviklar sin ferie.  Er det noko du vil søkje om, eller noko det hastar med å få svar på, ber vi deg om å ta kontakt med oss snarast.   ...
Søterot

"Byklaren"

Bykle kommune si informasjonsavis

onsdag 15.06.2016
Byklaren - juni 2016  Lag og foreningar, som er etablerte i kommunen, kan bruke Byklaren til å varsle om møte, aktivitetar og arrangement.  Informasjonen som du vil ha med, må sendast til...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS