Det er klart for nytt sykkelritt - velkommen i mål! Vårtegn Vårtegn Vår Canadagjess
Frivilligfest

Bli med på "FRIVILLIGFEST"

måndag 22.05.2017
Hovden grendehus onsdag 7. juni kl. 16:30  Det blir lagt ned veldig mykje frivillig arbeid i Bykle, og denne kvelden vil me lage fest for å takke alle dykk som stiller opp! KVEN ER INVTE...
Lege

Bykle legekontor / Hovden Helsehus har stengt.

onsdag 24.05.2017
  Fredag 26. mai og fredag 2. juni har Bykle legekontor / Hovden Helsehus stengt. Treng du legehjelp, ring legevakta:.116 117 eller nødnummer 113.   Med venleg helsing Anja Holm...
Bykle

POSTLISTA

onsdag 24.05.2017
Kommunen er inne i ein prosess med overgang til nytt sakshandsamingssystem.  Konvertering av det gamle systemet er diverre ikkje heilt på plass enno.   I samband med dette vil Innsynsmodule...
Stilling ledig

100% fast stilling som sjukepleiar

onsdag 24.05.2017
PLEIE OG HJELPETENESTA Pleie- og hjelpetenesta omfattar heimebaserte tenester, alders- og sjukeheim (24 plassar) og arbeid med psykisk utviklingshemma. Lokalt KØH tilbod. Vi har: •    T...
Søterot

"Byklaren"

tysdag 23.05.2017
Byklaren mai 2017 
Stilling ledig

Assistent, pt. Bykle barne- og ungdomsskule/SFO:

måndag 15.05.2017
100% stilling, frå 1.8.17, 40% fast og 60% mellombels (for skuleåret 2017/2018). Delar av stillinga blir arbeid med enkeltelev i skuletida. Stillinga inneheld og noko vikararbeid i skule/...
Stilling ledig

Lærar i vaksenopplæringa

måndag 15.05.2017
60 % mellombels stilling, for skuleåret 2017 - 2018  Arbeidsoppgåver: Undervisning for innvandrarar og oppfølging av deltakarar som er i språkpraksis i arbeidslivet. Tett samarbeid med f...
Stilling ledig

Ledig stilling som pedagogisk leiar - Bykle barnehage

måndag 15.05.2017
Til deg som ønskjer verdas viktigaste stilling, og som ønskjer å gjere barnehagetida til ein herleg start på livslang læring!      Barnehagane i Bykle kommune har auka pedagogtettleik, dv...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS