Vårtegn Natt og dag i Bjørnarå Vatnedalsdammen Hegni friluftsområde Sauer på beite i fjellet Ørnefjell golfbane hull 8 Botsvatn
Sommer

Reguleringsplan for Djupetjønn - informasjonsmøte 21. august

tysdag 15.08.2017
Det vert halde informasjonsmøte om reguleringsplan for Djupetjønn måndag 21.08 kl 12.00 på grendehuset på Hovden. Bykle  kommune og Djupetjønn velforeining vil informere om planen, og det...
Ungdom

Stipend 1. halvår - skuleåret 2017/2018

tysdag 15.08.2017
Ungdom og vaksne frå Bykle kommune som tek fulltidsstudie på vidaregåande-, høgskule- eller yrkesretta utdanning kan søkje om stipend. Ungdom under 18 år må vere registrert i Bykle kommun...
Sjukepleier

100% fast stilling som helsefagarbeider, ledig frå snarast

fredag 11.08.2017
PLEIE OG HJELPETENESTA Pleie- og hjelpetenesta omfattar heimebaserte tenester, alders- og sjukeheim (24 plassar) og arbeid med psykisk utviklingshemma. Lokalt KØH tilbod. Vi har: ...
Sjukepleier

100% fast stilling som sjukepleiar, ledig frå snarast

fredag 11.08.2017
PLEIE OG HJELPETENESTA Pleie- og hjelpetenesta omfattar heimebaserte tenester, alders- og sjukeheim (24 plassar) og arbeid med psykisk utviklingshemma. Lokalt KØH tilbod. Vi har: T...
Val 2017

KUNNGJERING - FØREHANDSRØYSTING 2017

Stortingsvalet 2017

onsdag 09.08.2017
I perioden 10. august til 8.september september er det førehandsrøysting  på Bykle rådhus kvar dag kl. 08:00 – 15:30 Laurdag 26/8 kl. 15:00 – 18:00 Onsdag 6/9 kl. 15:30 – 18:30 H...
Søterot

"Byklaren"

tysdag 01.08.2017
Her kjem august-nummeret av Byklaren.   Bur du i kommunen får du også Byklaren i postkassa om ikkje så lenge.
Bandtvang

Hugs bandtvangen!

måndag 31.07.2017
Me minner om at bandtvangen gjeld i heile kommunen frå 1. april til 15. oktober.  Dette inneber at alle hundar skal haldast i band eller vere forsvarleg inngjerda under heile perioden. Band...
Gravemaskin

Mange og store prosjekt på gang i Bykle kommune.

tysdag 25.07.2017
Fleire stader rundt omkring i kommunen kan du både se og høyre gravemaskinar i full sving.  Det er hektiske tider for Teknisk drift og eigedom som har ansvar for desse prosjekta: 1.   Ny ...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS