Vårtegn Natt og dag i Bjørnarå Vatnedalsdammen Sauer på beite i fjellet Ørnefjell golfbane hull 8 Botsvatn Bykle kyrkjebygd
Gravemaskin

Mange og store prosjekt på gang i Bykle kommune.

tysdag 25.07.2017
Fleire stader rundt omkring i kommunen kan du både se og høyre gravemaskinar i full sving.  Det er hektiske tider for Teknisk drift og eigedom som har ansvar for desse prosjekta: 1.   Ny ...
Setesdalsfestivalen

Setesdalsfestivalen 28. - 30. juli

laurdag 15.07.2017
Kappleik og konsertar med: Fjellfolk Sigrid Moldestad Trio Kouame Sereba Gunnar Stubseid Kirsten Bråten Berg Einar Selvik Sal av tradisjonsmat under heile festivalen.  G...
Stilling ledig

Ledig vikariat: 1.konsulent / konsulent 100% stilling.

tysdag 11.07.2017
Vi har ledig vikariat som 1. konsulent/konsulent, 100 % stilling, frå om lag 1.11.17 t.o.m. 31.12.18. Stillinga ligg organisatorisk under økonomiavdelinga. Rekneskaps- og lønsarbeid fo...
Lege

Opningstider for legekontora på Hovden, i Bykle og i Valle:

tysdag 02.05.2017
10.07 – 24.07    Bykle legekontor (37938670) 24.07 – 06.08    Valle legekontor. (37937540) Frå 07.08 har Valle legekontor og Hovden legekontor (37938680) ope dagleg. Bestill time på ...
Løypekøyrarane vinter 2017

Frivillig løypebidrag sesongen 2016/2017

måndag 10.07.2017
  Vi takkar for brei og god oppslutnad rundt årets spleiselag! Pr. 6. juli i år har vi motteke kr. 1.106.900.- til drift av løypenettet vårt for sesongen  2016/2017. Vi takkar også...
Hovden Fjellstoge

Hovden Fjellstoge - vedtatt detaljregulering

torsdag 06.07.2017
Kommunestyret i Bykle har i møte 22.06.17 vedtatt detaljregulering for Hovden Fjellstoge (planid 201410)  på Hovden. Vedtaket kan påklagast til Bykle kommune for dei som er part i saka el...
Djupetjønn hyttegrend

Detaljregulering for Djupetjønn hyttegrend - høyring

torsdag 06.07.2017
Planutvalet vedtok i møte den 26.06.2017 at detaljregulering for Djupetjønn hyttegrend (planid 201702) kunne leggast ut til høyring når planen vart endra på nokre punkt. Planutvalet sitt ...
Søterot

"Byklaren"

onsdag 05.07.2017
Her kjem JULI-nummeret av Byklaren.   Bur du i kommunen får du også Byklaren i postkassa om ikkje så lenge.
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS