Blomar ved Byklestigen Natt og dag i Bjørnarå Vatnedalsdammen Sauer på beite i fjellet Haust 2014 Ørnefjell golfbane hull 8 Bykle kyrkjebygd
Reinsdyr

Heiedagane 2016

fredag 19.08.2016
Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane forvaltingssekretariat, har saman med Bykle kommune laga eit variert program for heiedagane i veke 37, som i år er lagt til Bykle og Hovden. Programmet spen...
Lege

Legekontora i Bykle og på Hovden:

måndag 15.08.2016
OPNINGSTIDER Da vi har ei utfordring med omsyn til bemanning av legekontoret, vil det frå veke 33 (15.08) vere ope 1 dag i veka på Hovden.  Vi kommer tilbake til 2 dager på Hovden så sna...
Skatteetaten

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivande hausten 2016

torsdag 11.08.2016
Kurset inneheld grunnleggjande informasjon om skatt, meirverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til rekneskap. Det passar difor også for deg som går med tankar om å starte, men...
Digital post

Har du valgt digital postkasse?

onsdag 10.08.2016
Ei digital postkasse er ei sikker løysing for å motta og oppbevare viktig post digitalt, og har du med deg mobiltelefon på ferien har du og med deg postkassa di! 
Bandtvang

Hugs bandtvangen!

tysdag 09.08.2016
Me minner om at bandtvangen gjeld i heile kommunen frå 1. april til 15. oktober. Dette inneber at alle hundar skal haldast i band eller vere forsvarleg inngjerda under heile perioden. Ban...
Søterot

"Byklaren"

Bykle kommune si informasjonsavis

måndag 08.08.2016
Byklaren - august 2016 
Rulleskiløype

Ny rulleskiløype er snart klar - Hovden langrennsarena

onsdag 13.07.2016
På Hovden Langrennsarena har vanlege mosjonistar og skiløparane våre ved Hovden Skigymnas trent dagleg kvar einaste vinter i mange år.  Den nye rulleskiløypa, som straks er klar, blir ein...
Ungdom

Stipend 1. halvår skuleåret 16/17

måndag 01.08.2016
Ungdom og vaksne frå Bykle kommune som tek fulltidsstudie på vidaregåande-, høgskule- eller yrkesretta utdanning kan søkje om stipend. Ungdom under 18 år må vere registrert i Bykle kommun...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS