Hovdenut Krossloskaret Vatnedalsdammen Sauesanking Tre reinsbukkar Haust 2014 Ørnefjell golfbane hull 8
Sjukepleier

Ledig stilling som autorisert sjukepleier til legekontor - Vikariat

onsdag 21.09.2016
100% stilling - vikariat i perioden 01.11.2016  -  30.10.2017
Honorarfond

Honorarfond til folkemusikk

– ei tilskotsordning for alle lag, foreiningar, bedrifter og privatpersonar

onsdag 21.09.2016
FØREMÅL Føremålet med honorarfondet er å gjere folkemusikken i Setesdal kjent og høyrt, og å stimulere til aktivitet blant folkemusikkutøvarar, ikkje minst dei unge. Fondet kan dekke delar ...
Verneområda ved Hovden

Høyring av utkast til forvaltningsplan for verneområda ved Hovden

onsdag 21.09.2016
Verneområdestyret sender med dette forslaget til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernområde, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat ut på lokal og sentral høring. Høringa er op...
Svømming

Bassenget - Bykle samfunnshus

tysdag 20.09.2016
No startar vi opp med barne- og familiebadinga og vaksenbadinga.  Første gong i haust er onsdag 21. sept., så onsdagar framover. Barne- og familiebading kl. 16.30 – 18.00 Vaksenbading kl. ...
Lege

Legekontora i Bykle og på Hovden:

måndag 19.09.2016
OPNINGSTIDER Da vi har ei utfordring med omsyn til bemanning av legekontora  i Bykle og på Hovden, vil det frå veke 38 (19.09) og ut november vere slik: Bykle har ope: Måndag, tysdag o...
Gåttstøyl

Endring av detaljreguleringsplan for del av Gåttstøyl

måndag 12.09.2016
1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for endring av detaljreguleringsplan del av Gåttstøyl hyttefelt  Planutvalet i Bykle kommune vedtok 05.09.16 med heimel ...
Søterot

"Byklaren"

Bykle kommune si informasjonsavis

torsdag 08.09.2016
Byklaren - september 2016 
Otrosåsen

2.gongs handsaming og endeleg vedtak av detaljregulering for Otrosåsen hyttefelt

fredag 02.09.2016
Kommunestyret i Bykle vedtok den 25.08.2016 detaljreguleringsplan for Otrosåsen hyttefelt på Hovden i Bykle kommune.  Vedtaket kan påklagast til Bykle kommune. Klagefrist er 3 veker rekna...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS