Hovden Bastogdalen Hovden Hovden Lysløyper
Lege

NYE OPNINGSTIDER PÅ LEGEKONTORA

torsdag 23.02.2017
Legetenesta har hatt og har ei utfordring i forhold til nok bemanning på legekontoret.  Det gjer at opningstidene framover blir slik: BYKLE LEGEKONTOR:   (37938670) Veke 9  -  Bykle leg...
Gåttestøyl

Melding om vedtak: endring av detaljreguleringsplan del av Gåttestøyl

onsdag 22.02.2017
Kommunestyret i Bykle vedtok den 16.02.2017 endring av detaljreguleringsplan for del av Gåttestøyl på Hovden i Bykle kommune. Vedtaket kan påklagast til Bykle kommune. Klagefrist er 3 vek...
Nordbygda

Revisjon av konsesjonsvilkår Ulla-Førre

tysdag 21.02.2017
Bykle kommune skal, saman med andre kommunar, krevje revisjon av både konsesjonane gitt i Ulla Førre og i Otravassdraget. Bykle kommune treng innspel på saker som kan vere aktuelt å ta op...
Stilling ledig

Sommarjobb for skuleungdom / studentar busett i Bykle kommune

måndag 20.02.2017
Bykle kommune treng sommarvikarar innan desse områda:  * Teknisk drift og eigedom (grøntanlegg, vedlikehaldsoppgåver inne / ute, reinhald). * SFO Bykle og Hovden (helst med sertifikat). *...
Stilling ledig

Pleie- og hjelpetenesta - Ferievikarar 2017

måndag 20.02.2017
Pleie- og hjelpetenesta omfattar heimebaserte tenester, alders- og sjukeheim og arbeid med psykisk utviklingshemma. Vi treng ferievikarar i tidsromet 03.07. – 13.08.17. Dei som blir tilsett...
Vinterferien

Kva skjer i veke 8 og 9?

torsdag 16.02.2017
På Destinasjon Hovden sine nettsider ligger ei total oversikt over aktivitetar, arrangement og opningstider i veke 8 og 9. Klikk på lenka - så ser du alt!  
Lodge 2

Varsling om oppstart detaljregulering for Hovden Alpin Lodge, trinn 2

onsdag 15.02.2017
Det varsles med hjemmel i pbl § 12-8 oppstart av detaljregulering. Formålet med reguleringen er å legge til rette for utbygging av fritidsboligenheter og utleieenheter. Det skal også regule...
Bilde

1. gongs handsaming av detaljreguleringsplan for Hartesyni Bustadfelt

onsdag 15.02.2017
1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring av detaljregulering for Hartesyni Bustadfelt  Planutvalet i Bykle kommune vedtok 06.02.17 med heimel i PBL § 12-3, 12-10...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS