Liv Inger Varsi har slutta som fastlege hjå oss 01. september 2021 og jobbar no som fastlege hjå Vennesla legesenter. Det er tilsett vikar, fram til ny fastlege er tilsett.


På legekontora i Bykle og på Hovden finn du:

Fastlege og spesialist i almennmedisin Maren Østvold.
Vikar Huzaifa Madlani
Turnuslege Håkon Tårnes (fram til 28.02.22)

Anja Holmeide - sjukepleiar/ kontorleiar
Merethe Stebekk - sjukepleiar
Cathrins Sørmo – sjukepleiar
 

Opningstider   

Bykle legekontor:

Bykle legekontor held no ope kvar onsdag. Det er berre faste timeavtalar.
Henvendelser som gjeld øyeblikkeleg hjelp går til Hovden Helsehus.


Maren Østvold vil vere tilstades onsdag i oddetallsveker.
Vikar vil vere tilstades onsdag i partallsveker.

Hovden Helsehus: Ope kvar dag måndag – fredag: kl.08.00-15.00 

Vi har fortsatt stengt ytterdør så du må ringe på for å slippe inn. Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, og ikke trenger medisinsk hjelp, er det viktig at du utsetter timen din. 


Telefontid:
Kl. 09.00 -12.00 og kl. 13.00 - 14.00
LEGEVAKT: 116117   NØDNUMMER: 113

For meir informasjon og bestilling av legetime på nett: klikk HER

Ved fornying av førarkort, bestill time i god tid før førarkortet gjeng ut. Fint om du kan fylle ut egenerklæring om helse til førerkortet og ta det med deg.