Vårtegn Natt og dag i Bjørnarå Vatnedalsdammen Sauer på beite i fjellet Ørnefjell golfbane hull 8 Botsvatn Bykle kyrkjebygd
Otrosåsen

Offentleg ettersyn – utbyggingsavtale: Otrosåsen hyttefelt

tysdag 04.07.2017
I medhald av plan- og bygningslova sin § 64-c vert framlegg til utbyggingsavtale mellom Bykle kommune og AS Sætersdalen for reguleringsplan Otrosåsen hyttefelt del av gnr. 2 bnr. 2 lagt ut t...
AAUF

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

torsdag 15.06.2017
"Utlysing av midler. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 10 mill kroner vinteren 2018.  Av dette vert det avsett inntil...
Digitalradio

Det digitale radioskiftet

måndag 12.06.2017
Er du klar for overgangen til digital radio?   For deg som bur i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland eller Sogn og Fjordane, blir NRK sine radiokanalar sløkt på FM 21. juni. De...
Kommunelogo BK

Møte i planutvalet 12. juni

tysdag 06.06.2017
Då vi diverre har problem med innsynsløysinga vår, har vi lagt sakspapira til planutvalsmøtet her. Møteinnkalling og saker.   Rådmannen 
Bykle helsesenter

Utbygging på Bykle helsesenter

tysdag 02.05.2017
I år skal det opparbeidast tomt til nybygg og ny veg frå heimen og opp til vegen gjennom Tussefjell.   Arbeidet med tomta vil halde fram til sommarferien og det blir mykje støy og trafikk...
Bykle

Bykle kommune innfører nytt sakshandsamingssystem

måndag 08.05.2017
Kommunen har i lenger tid, saman med resten av Setesdal, arbeidd med å bygge opp eit nytt sakshandsamingssystem. Onsdag 10. mai går vi i produksjon med det nye systemet. Me håpar at ov...
Planlagt rundkjøring

Varsling om oppstart av detaljreguleringsplan for rundkjøyring og Fjellredningssenter Hovden nord

tysdag 18.04.2017
COWI starter arbeid med forslag til detaljregulering for Rundkjøyring og fjellredningssenter Hovden nord på vegene av Bykle kommune jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd. ...
Bandtvang

Hugs bandtvangen!

tysdag 11.04.2017
Me minner om at bandtvangen gjeld i heile kommunen frå 1. april til 15. oktober.  Dette inneber at alle hundar skal haldast i band eller vere forsvarleg inngjerda under heile perioden. Band...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS