Målgang for stolte lokale syklister i 2012 Vårtegn Vårtegn Vår Canadagjess
Illsutasjon H2 og H3

Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for H2 og H3, Hovden Aust

måndag 24.04.2017
1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring av detaljregulering for H2 og H3, Hovden Aust Planutvalet i Bykle kommune vedtok 13.03.17 med heimel i PBL § 12-3, 12-10...
Planlagt rundkjøring

Varsling om oppstart av detaljreguleringsplan for rundkjøyring og Fjellredningssenter Hovden nord

tysdag 18.04.2017
COWI starter arbeid med forslag til detaljregulering for Rundkjøyring og fjellredningssenter Hovden nord på vegene av Bykle kommune jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd. ...
Bandtvang

Hugs bandtvangen!

tysdag 11.04.2017
Me minner om at bandtvangen gjeld i heile kommunen frå 1. april til 15. oktober.  Dette inneber at alle hundar skal haldast i band eller vere forsvarleg inngjerda under heile perioden. Band...
Sykle til VM

Folkehelsekampanjen "Sykle til VM"

torsdag 06.04.2017
Bli med å «Sykle til VM» sammen med arrangør av Sykkel VM, TV2 og Transportøkonomisk institutt.  Kampanjen startar 17.april og varer i 21 veker.  Det er gratis å delta, og alle som del...
Kraftutbygging

Revisjon av konsesjonsvilkåra for vasskraftutbyggingar i Otravassdraget.

måndag 20.03.2017
Kommunane langs Otravassdraget har saman planlagt å krevje revisjon av konsesjonsvilkåra gitt i samband med utbyggingar i Otra. Kommunane ber om innspel frå privatpersonar og interesseorg...
Setesdal grunder og samfunnsutvikling

Setesdal GOS: Gründer og samfunnsutvikling

tysdag 21.03.2017
Setesdal GOS - Gründer og samfunnsutvikling er eit prosjekt i regi av Setesdal Regionråd. Prosjektet er støtta av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet går i 2016-2017 - og ha...
Bjørnarå

Kulturminneplan

måndag 13.03.2017
Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø er den første som er laga for Bykle kommune.  Planen er ein kommunedelplan etter §11-1 i plan- og bygningslova.   Planen skal hjelpe oss til å s...
eDialog

eDialog - sikker innsending av dokument til Bykle kommune

sundag 19.02.2017
Å sende dokument via e-post kan vere ein usikker kanal, og kan i verste fall stoppast i spamfilter. Ved å nytte tenesta eDialog, opnar Bykle kommune for at du kan sende inn dokument via ein ...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS